Med respekt för kundens pengar

SGP är placeringspartner till institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Vi startade 2004 som specialister inom strukturerade placeringar, ett område där vi blivit en av de ledande aktörerna i Sverige. Från och med 2 maj 2013 erbjuder SGP även publika produkter tillgängliga för allmänheten. Röd tråd är målsättningen att skapa god avkastning till lägre risk.

SGP förvärvar Oak Capital och Exceed
Per den 4:e juli förvärvade SGP Svenska Garantiprodukter AB (SGP) inkråmet i Oak Capital AB (Oak Capital), och per den 15:e oktober har även inkråmet i Exceed Värdepappersaktiebolag (Exceed) förvärvats.

Genom förvärven blir SGP ännu bredare inom rådgivning, strukturering och produktframtagning. Vi förstärker dessutom vår back-office funktion för att erbjuda ännu bättre kundservice. Sammantaget blir vi en mycket stark motpart till våra leverantörer, vilket betyder bättre priser och villkor för våra kunder, både i primär- och sekundärmarknaden.

Vidare får vi tillgång till ett eget depåsystem som möjliggör att våra kunder fortsättningsvis kan förvara värdepappren hos oss.

För våra kunder innebär detta att vi tillsammans kan erbjuda ännu bättre service och villkor på placeringar.

För aktuellt erbjudande, se Oak Capitals hemsida http://www.oakcapital.se